Michael Böss

Jeg er født i København, men er vestjyde. Hvis det havde stået til mine forældre, var jeg blevet københavner; for de ønskede at flytte tilbage til hoved-stadens nordlige forstæder efter syv års ”eksil” i en stationsby på Vestfyn. Men min far, der var præst, blev kaldet til et nyt sogn i Esbjerg. Og så blev jeg vestjyde. Af skæbne så at sige. Derfor var det let at vende tilbage som gymnasielærer i Lemvig efter endte studier. Der var dog en høj grad af tilfældighed over beslutningen, og regnede selv med at flytte videre efter nogle år. Et egentligt tilvalg af Vestjylland og Holstebro som vores sted i verden foretog min kone – fra Vejle – og jeg selv først i 1994, da vi valgte at blive boende efter, at jeg fik arbejde i Aarhus. Vi indså nemlig dengang, at vi ikke kunne løbe fra en skæbne, som havde givet os og vores børn en smuk hjemegn, varme fælles-skaber og den overskuelighed og ro, som storbyen savner. Og i kraft af kulturliv og elektronik er den store verden altid tæt på vores egen lille.

Michael Böss
Lektor på Aarhus Universitet