Bjørn Nørgaard

Mennesket lever ikke af brød alene - faktisk har vi utallige beretninger om, at det der får mennesket til at udholde det ufattelige, er de værdier af kulturel, etisk og kunstnerisk kvalitet, de har med sig.

Kunstnerens og videnskabernes kritiske og nytænkende potentiale er vores kulturs vigtigste kilde til udvikling. Tidens materialistiske måle og veje kultur har skabt den krise, vi er i - at en by, som Holstebro gennem alt har fastholdt en høj kultur og kunstprofil, er derfor eksemplarisk.

Venligst
Bjørn Nørgaard