Præsten højt på strå?

Det kunne billedet måske antyde, men sådan er det ikke (mere). Tværtimod er dét at bo på landet at være tæt på hinanden og engageret i det lokale liv sammen. Der er ikke noget, der kommer af sig selv, men omvendt, når nogen vil, så kan rigtig meget lade sig gøre. Her er højt til himlen og plads til at udfolde sig, her er opbakning om det lokale og omsorg for -hinanden. Nogle kalder det udkant. Men det er netop i udkanten af skoven, at vegetationen er mest mangfoldig, og træerne har de stærkeste rødder!

Asger Torben Petersen, præst i Borbjerg